Nyheder og begivenheder
Indbydelse til ordination
Ansættelse af præst
Menighedsmøde
Konfirmandindskrivning
PRAKTISK INFO
Info-piece om barnedåben
Kommende gudstjenester og arrangementer i Marslev kirke
Kommende gudstjenester og arrangementer i Birkende kirke

Indbydelse til ordination
Torsdag den 9. november ordineres Louise Rosenberg Ravn i Odense Domkirke kl. 18.30.

Louise Rosenberg Ravn er ansat som sognepræst i Marslev-Birkende pastorat fra og med den 15. november 2017.

Samtidig indbydes menigheden til at deltage i den efterfølgende reception, hvor der vil være mulighed for at hilse på vores nye præst og dennes familie. Receptionen afholdes i Bispegården, Klaregade 17 i Odense.

Såfremt man ønsker at deltage i receptionen, skal tilmelding ske til Hanne.skjoldemose@mail.tele.dk senest den 1. november 2017.

Der vil også i forbindelse med indsættelsen i Marslev og Birkende den 19. november være mulighed for at hilse på vor nye præst.
Ansættelse af præst
Det er mig en stor glæde at offentliggøre, at Louise Rosenberg Ravn er ansat som sognepræst i Marslev-Birkende pastorat pr. 15. november 2017.
Louise er 30 år gammel, gift og har 1 barn.
Menighedsrådet glæder sig til samarbejdet og håber at I alle vil tage rigtigt godt mod Louise og hendes familie.

På Menighedsrådets vegne
Hanne Skjoldemose
Menighedsmøde
Umiddelbart før menighedsrådsmødet den 23. oktober er der menighedsmøde, kl. 18.00.
Her vil menighedsrådet orientere om årets større udfordringer både for 2017 og 2018.
Alle er velkomne.
Konfirmandindskrivning
Indskrivning af kommende konfirmander sker i forbindelse med gudstjenesten i Marslev Kirke den 1. oktober kl. 10.00. Såfremt man er forhindret, skal der rettes henvendelse til sognepræst Anne Katrine Rafn Hauge via mail (akrh@km.dk) forinden.

Vil du konfirmeres?

Så skal du

1) være døbt (...det kan nås undervejs)

2) ”gå til præst”( ... altså følge undervisningen henne hos præsten)

3) gå i kirke (... dvs. gå til gudstjeneste adskillige gange i årets løb)

Hvis du vil konfirmeres i Marslev eller Birkende Kirke og går enten på Nymarksskolen eller Langeskov Skole, skal du gå til præst på Den Gamle Skole i Marslev, hvor vikarpræst Anne Kathrine Rafn Hauge (det er mig) står for det, indtil der kommer en ny præst. Hvis du går på en anden skole, kommer det lidt an på dit skema, hvor du skal gå til præst.

Selve konfirmationerne finder sted i Marslev Kirke søndag den 6. maj og i Birkende Kirke søndag den 29. april. Man kan godt følge undervisningen i Marslev, selvom man skal konfirmeres i en anden kirke (..og omvendt), men husk lige at gøre mig opmærksom på det!

Vi starter med ”begyndergudstjeneste” søndag den 1.oktober kl. 10.00 i Marslev Kirke. Der er også er et kort forældremøde bagefter (..forælder medbringes!). Her kommer du til at høre meget mere om, hvordan det skal foregå, og du kan også aflevere tilmeldingsseddelen. Den skal være underskrevet af både dig selv og begge dine forældre.

Den almindelige undervisning starter torsdag den 26. oktober ( = ugen efter efterårsferien) og ligger enten kl. 8.00-9.30 eller 14.30 -16.00, alt efter hvilken klasse, du går i. Efter nytår bytter de to hold tidspunkt.

Det er en god idé at komme hurtigt i gang med gudstjenesterne da du skal nå de første 5 inden nytår (og 5 til efter nytår). Tiderne står både i kirkebladet, på hjemmesiden og på sogn.dk. Du må gerne gå i andre kirker, og for at kunne holde lidt styr på det, får du en lille bog til at skrive dem ned i.

mvh

Sognepræstevikar
Anne Kathrine

PS: Evt. spørgsmål pr. mail til akrh@km.dk eller på tlf. 28 49 62 26.
PPS: Konfirmanderne har også en facebookside: Konfirmander i Marslev-Birkende
PPPS: Hvis du er døbt i Folkekirken, behøver vi ikke se din dåbsattest. Ellers skal vi have en kopi.
PRAKTISK INFO

Indtil der bliver ansat en ny sognepræst i Marslev-Birkende Pastorat, varetages præsteembedet af konstitueret sognepræst Anne Katrine Rafn Hauge akrh@km.dk, tlf. 28 49 62 26.

Marslev-Birkende Pastorats Facebookside administreres af præstesekretær Lene Boger, tlf. 65 95 10 47, e-mail: lbb@km.dk (tir. samt tor. 9.30-12.30).

Kirkernes hjemmeside www.marslev-birkende.dk administreres af menighedsrådsformand Hanne Skjoldemose, tlf. 26 35 12 20, e-mail: hanne.skjoldemose@mail.tele.dk.

Info-piece om barnedåben

Dåben er en meget gammel tradition i den kristne kirke, men hvorfor har vi barnedåb og ikke voksendåb i Folkekirken, og hvilken betydning har dåben i det hele taget ud over at være en gammel overleveret tradition? Læs mere om barnedåb i sognenes nye piece "Hvorfor barnedåb?" ved at klikke her... Piecen er også tilgængelig i papirform i sognekirkerne samt i "Den gamle Skole" i Marslev.

KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?