PRAKTISK INFO

Indtil der bliver ansat en ny sognepræst i Marslev-Birkende Pastorat, varetages præsteembedet af konstitueret sognepræst Anne Katrine Rafn Hauge akrh@km.dk, tlf. 28 49 62 26.

Marslev-Birkende Pastorats Facebookside administreres af præstesekretær Lene Boger, tlf. 65 95 10 47, e-mail: lbb@km.dk (tir. samt tor. 9.30-12.30).

Kirkernes hjemmeside www.marslev-birkende.dk administreres af menighedsrådsformand Hanne Skjoldemose, tlf. 26 35 12 20, e-mail: hanne.skjoldemose@mail.tele.dk.

KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?