Marslev - Birkende Menighedsråd

Fra venstre: Mie Daugaard, Kjeld Madsen, sognepræst Niels Overgaard, Hanne Skjoldemose, Lars Tordrup, Marlene Liljendal og Henrik Lüthje. Forrest: Ulla Rasmussen og Anne Marie Larsen.
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Henrik Lüthje - udvalgsformand
Anne Marie Larsen
Lars B. Tordrup

Aktivitetsudvalg
Marlene Liljendal
Anne Marie Larsen
Ulla Hovgaard
Lars B. Tordrup

Valgbestyrelse
Kjeld Madsen - valgbestyrelsesformand
Marlene Liljendal
Henrik Lüthje
Formand
Hanne Skjoldemose
Kløvervænget 16
5550 Langeskov
Tlf. 26 35 12 20
Mail: hanne.skjoldemose@mail.tele.dk


Næstformand
Henrik Lüthje
Kertemindevejen 27
5290 Marslev
Tlf. 22 30 93 21
Mail: henrik.luthje@live.dk


Personalekontakt
Mie Daugaard
Vinkelvej 7
5290 Marslev
Tlf. 26 25 63 60
Mail: mieplesner@gmail.com


Kirkeværge
Kjeld Madsen
Bækskov 30
5290 Marslev
Tlf. 65 95 15 15 / 26 55 79 10
Mail: madsenkh@gmail.com
Kasserer
Ulla Hovgaard
Bispehaven 12
5550 Langeskov
Tlf. 65 95 15 98 / 22 44 27 95
Mail: ulla.hovgaard@stofanet.dk


Sekretær
Marlene B. Liljendal
Holevvej 26
5290 Marslev
Tlf. 20 29 57 96
Mail: m_liljendal@hotmail.com


Menighedsrådsmedlem
Lars B. Tordrup
Hans Tausensgade 15
5550 Langeskov
Tlf. 61 12 05 10
Mail: emiliemagnus@yahoo.dk


Menighedsrådsmedlem
Anne Marie Larsen
Enghavevej 6
5290 Marslev
Tlf. 61 75 24 33
Mail: putteeigil@gmail.com


Sognepræst & menighedsrådsmedlem
Sognepræsteembedet er vakant.

KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?