Kirkepersonale

Sognepræst
Sognepræsteembedet er vakant
fra 15. juni 2017


Præstesekretær
Lene Boger
træffes på kirkekontoret
tir. og tor. kl. 9.30-12.30
Marslev Byvej 14
5290 Marslev
Tlf. 65 95 10 47

Børne- og ungemedarbejder
Lucy Bergström
Ulriksholmvej 106A, Kølstrup
5300 Kerteminde
Tlf. 65 97 79 90
Graver - Marslev
Kamille Szilas-Hansen
Træffes på graverkontoret
Marslev Byvej 13
5290 Marslev
Tlf. 65 95 10 51

Graver - Birkende
Mogens Madsen
Træffes på graverkontoret
Hans Tausengade 33 A
5550 Langeskov
Tlf. 65 95 10 30

Gravermedhjælper
Carsten Pedersen
Bækskov 24
5290 Marslev
Tlf. 65 95 10 30

Organist
Ellis Bjørk
Rønnehaven 14
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 93 15

Kirkesanger
Kirsten Carstensen
Anemonevej 7
5300 Kerteminde

KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?