Navneændring
Efter den nye navnelovs ankomst 1. april 2006 er det blevet nemmere at ændre sit navn.
Hvis du vil ændre dit navn, skal det samtidig med indbetaling af et navneændringsgebyr ske via www.borger.dk.

Hvis du er fritaget for obligatorisk tilslutning til den digitale postløsning kan navneændringen ske via en særlig navngivningsblanket, som kan downloades via www.borger.dk under punktet "Navneændring" og "Hvis du ikke kan få Nem-ID".

Hvis yderligere dokumentation er påkrævet, vil du efterfølgende blive kontaktet af bopælssognet (Marslev præstegård, hvis du bor i Marslev-Birkende sogne) for yderligere attester og dokumentation.
Såfremt navneændringen kan foretages, vil den ske inden for 4 uge fra modtagelsen af ansøgningen.

Hvis du ønsker at ændre dit barns navn, gælder der særlige regler alt afhængig af barnets alder, og navneændringens art.

Du finder mere information om dette på www.borger.dk under punktet "Navneændring" i underpunktet "Ændring af børns navne".

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, hvis navneændringen medfører navnelighed mellem ægtefællerne.

Du kan læse mere her:

Om navneændring mv. på www.borger.dk
KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?