Fødsel

1. oktober 2010 bortfaldt forældres pligt til at anmelde fødsler i moderens bopælssogn. Anmeldelsen tilfaldt jordmoderen. Kun i det tilfælde, at fødslen er foregået uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen digitalt via www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. Hvis forældrene er fritaget for obligatorisk tilslutning til den digitale postløsning skal anmeldelsen ske inden 14 dage efter fødslen via en særlig fødselsblanket, som findes på www.borger.dk, som sendes til bopælssognet.

Faderskab
Hvis moderen er ugift, skal der inden 14 dage efter fødslen indgives en Omsorgs- og ansvarserklæring via www.borger.dk.
Hvis ikke erklæringen modtages af bopælssognet, dvs. sognepræsten i Marslev-Birkende sogne, inden 14 dage efter fødslen, overgår sagsbehandlingen vedr. faderskabet til Statsforvaltningen.

Nyttige links:

Link til omsorgs- og ansvarserklæring m.m.
Godkendte fornavne
Gå til dåbssiden
KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?