Dåb og navngivning
Et barn skal navngives inden seks måneder efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller navngivelse. Ved dåben, som aftales nærmere med sognepræsten, bliver barnet medlem af folkekirken.

Navngivning skal ske via www.borger.dk. Hvis forældrene er fritaget for obligatorisk tilslutning til den digitale postløsning kan navngivningen ske via en særlig navngivningsblanket, som kan downloades via www.borger.dk under punktet "Navngivning" og "Hvis du ikke kan få Nem-ID". Dåb finder sædvanligvis sted i forbindelse med en af de fastlagte søndagsgudstjenester kl. 10.00 eller 11.30.

Hvis man ønsker dåb, skal man henvende sig til sognepræsten bl.a. med oplysninger om barnets navn, cpr-nummer, faddernes navne og adresse, og hvem der skal bære barnet.

Klik på billedet for at se film fra folkekirken.dk, hvor Sigurd Barrett fortæller om dåben.

Du kan læse mere her:

Sådan foregår dåb i Den danske Folkekirke
Om navngivning, godkendte fornavne m.m.
KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?