Vielse
Hvis man ønsker en vielse i Marslev eller Birkende kirke, henvender man sig til sognepræsten eller præstesekretæren for at aftale tid og sted for vielsen og tid til en vielsessamtale.
Inden vielsessamtalen skal man aflevere en prøvelsesattest (udstedes ved henvendelse til bopælskommunen og må højst være 4 mdr. gammel på vielsesdagen) og navn og adresse på 2 vidner.
Hvis man ønsker at kirken skal pyntes med blomster til vielsen, kontakter man kirkens graver for at aftale nærmere.

Mange ønsker navneændring i forbindelse med vielse. Hvis der gennem navneændring opstår navnelighed er det gratis. Klik her for yderligere information vedr. navneændring.

Ved kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab skal sognepræsten modtage en kopi af vielsesattesten.

Du kan læse mere om kirkelig vielse her:

Sådan foregår et bryllup i kirken
Salmeforslag til vielse
KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?