Kirkekoret
I Marslev-Birkende sogne har vi et kirkekor, som består af tre korafsnit og ledes af organist Ellis Bjørk:

Børnekirkekoret
Aldersgruppe: 2. - 4. klassetrin
Øver torsdag fra 13.15 til 14.15

Mellemkirkekoret
Aldersgruppe: 5. - 6. klassetrin
Øver torsdag fra 14.15 til 15.15

Ungdomskirkekoret
Aldersgruppe fra 15 år
Øver onsdag aften fra 18.30 til 20.30

Korprøver om torsdagen foregår på Marslev skole, og prøver om onsdagen i " Den gamle Skole" i Marslev. Alle tre kor deltager i gudstjenesterne både i Marslev og Birkende kirker.
Kirkekorene deltager i korstævner arrangeret af "FUK FYN" (Folkekirkens Ungdomskor). Der plejer at være et enkeltdagsstævne i løbet af efteråret samt et stævne fra fredag eftermiddag til søndag middag i marts måned.
KirkeNyt online
Facebook: Legestuen
Hvorfor barnedåb?