Menighedsrådsformand & Kontaktperson

Henrik Lüthje
Kertemindevej 27, 5290 Marslev
Tlf.: 22 30 93 21
Mail: henrik.luthje@live.dk

 

 

Kasserer

Ulla Busk Rasmussen
Bispehaven 12, 5550 Langeskov
Tlf.: 22 44 27 95
ulla.hovgaard@stofanet.dk

 

 

Kirkeværge

Kjeld Madsen
Bækskov 30, 5290 Marslev
Tlf.: 26 55 79 10
Mail: madsenkh@gmail.com

 

 

Sekretær

Marlene B. Liljendal
Holevvej 27, 5290 Marslev
Tlf.: 20 29 57 96
Mail: m_liljendal@hotmail.com

 

 

Menighedsrådsmedlem

Hanne Skjoldemose
Kløvervænget 16, 5550 Langeskov
Tlf.: 26 35 12 20
Mail: hanne.skjoldemose@mail.tele.dk

 

 

Menighedsrådsmedlem (på barsel)

Mie Plesner Daugaard
Vinkelvej 7, 5290 Marslev
Tlf.: 26 25 63 60
Mail: mieplesner@gmail.com

 

 

Menighedsrådsmedlem

Lars B. Tordrup
Hans Tausensgade 15, 5550 Langeskov
Tlf.: 61 12 05 10
Mail: emiliemagnus@yahoo.dk

 

 

Menighedsrådsmedlem

Anne Marie Larsen
Enghavevej 6, 5290 Marslev
Tlf.: 61 75 24 33
Mail: putteeigil@gmail.com

 

Sognepræst

Louise Husted Rosenberg
Marslev Byvej 14, 5290 Marslev
Tlf.: 24 90 08 86
Mail: lrr@km.dk