Menighedsrådsvalg 2020.

Der skal være valg til menighedsrådene i efteråret 2020.

Vi skal have valg af medlemmer til Marslev-Birkende Menighedsråd i år. I den forbindelse er der orienteringsmøde   i »Den Gamle Skole« i Marslev tirsdag den 18. august også kl. 19.00. Kom og hør hvad det vil sige at være en del af et menighedsråd. Både hvis du går med tanker om at blive en del af menighedsrådet,  men også hvis du er nysgerrig på, hvad det indebærer.

Det nye menighedsråd træder i funktion 1.s. i advent, og virker i en 4-årig periode.

Alle er velkomne indenfor de regler Coronarestriktionerne sætter!

Hanne Skjoldemose

Formand for valgbestyrelsen