Menighedsrådsvalg 2020.

Der skal være valg til menighedsrådene i efteråret 2020.

Tirsdag den 15. september afholdes der VALGFORSAMLING i Den Gl. Skole i Marslev kl. 19.00. Det er her listerne med kandidater skrives.

Det nye menighedsråd træder i funktion 1.s. i advent, og virker i en 4-årig periode.

Alle er velkomne indenfor de regler Coronarestriktionerne sætter!

Hanne Skjoldemose

Formand for valgbestyrelsen

 

Menighedsrådsmøder i efteråret:

Tirsdag den 29/9 kl. 18.30
Tirsdag den 27/10 kl. 18.30
Tirsdag den 24/11 kl. 18.30
Møderne bliver afholdt i Den Gl. Skole i Marslev. Møderne er offentlige!