Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Rytmik og salmer

”Rytmik og salmer” i Marslev Kirke 

"Rytmik og salmer” er et nyt tilbud, til de børn som er nået over babysalmesangsalderen (1 til 6 år).

Kroppen, stemmen og fantasien bringes i spil, når vi synger, danser, leger musiklege og spiller på enkle instrumenter i det smukke kirkerum. Børnene bevæger sig også i salmedans, klapper med på rytmerne og traller med på salmerne. Det kommer der smil og skønne opdagelser ud af, og børnene får sans for sproget og dets muligheder. ”Rytmik og salmer” udvikler børnenes sanser, motorik og musikalske forståelse. Barnet kommer sammen med mor eller far eller en anden nær voksen.

”Rytmik og salmer” varetages af organist og musikpædagog Kirsten Lübker.

Du skal ikke nødvendigvis deltage hver gang, men har mulighed for, at deltage når du har tid og lejlighed, derfor er der tilmelding fra gang til gang på kirkens facebookside, ”Marslev-Birkende pastorat”.