Velkommen til Marslev & Birkende Kirker.

Marslev kirkenyt           

 

Sommerens kirkeblad!   Efterårets kirkeblad                      
 

Kirkerestriktioner grundet Corona:

Marslev kirke 39 deltagere.

Birkende kirke 44 deltagere.

Menighedsrådsvalg 2020

Hvert 4. år er der valg til menighedsrådene på bedste demokratiske vis. Det sker ved nyvalg eller ved genvalg af sognets bestående menighedsråd.  Marslev og Birkende sogne har et pastoratsråd, som er sammensat af 4 sogneboere fra hver af de 2 sogne, altså 8 ialt.

Menighedsrådet tager sig af de mange planmæssige og administrative opgaver, der ligger ved vore kirker:
Det drejer sig bl.a om:

  • Budgetlægning
  • Vedligeholdelse af kirker og præstegård
  • Kirkegårdsdrift
  • Præsteansættelse
  • Personaleansættelser og daglig ledelse
  • Kirkens aktiviteter
  • Kirkebladet
  • Hjemmesiden

Det er et spændende og udfordrende arbejde, hvor man  er med til at løfte en vigtig opgave for sognets beboere.

Tirsdag den 15. september afholdes der VALGFORSAMLING i Den Gl. Skole i Marslev kl. 19.00. Det er her listerne med kandidater skrives.

 

Det nye menighedsråd træder i funktion 1.s. i advent, og virker i en 4-årig periode.

Alle er velkomne indenfor de regler Coronarestriktionerne sætter!

Hanne Skjoldemose
Formand for valgbestyrelsen