Velkommen til Marslev & Birkende Kirker.

Marslev kirkenyt

Læs vores kirkeblad her!                          
 

Kirkerestriktioner grundet Corona:

Marslev kirke 39 deltagere.

Birkende kirke 44 deltagere.

Udflugt til det Sønderjyske 5. september

Program udflugt Marslev-Birkende .pdf

Menighedsrådsvalg 2020

Hvert 4. år er der valg til menighedsrådene på bedste demokratiske vis. Det sker ved nyvalg eller ved genvalg af sognets bestående menighedsråd.  Marslev og Birkende sogne har et pastoratsråd, som er sammensat af 4 sogneboere fra hver af de 2 sogne, altså 8 ialt.

Menighedsrådet tager sig af de mange planmæssige og administrative opgaver, der ligger ved vore kirker:
Det drejer sig bl.a om:

  • Budgetlægning
  • Vedligeholdelse af kirker og præstegård
  • Kirkegårdsdrift
  • Præsteansættelse
  • Personaleansættelser og daglig ledelse
  • Kirkens aktiviteter
  • Kirkebladet
  • Hjemmesiden

Det er et spændende og udfordrende arbejde, hvor man  er med til at løfte en vigtig opgave for sognets beboere.

 

Der inviteres til et orienteringsmøde  i »Den Gamle Skole« i Marslev tirsdag den 18. august kl. 19.00. Kom og hør nærmere om menighedsrådets opgaver og planer, både hvis du går med tanker om at blive en del af menighedsrådet,  men også hvis du er nysgerrig på, hvad det indebærer.

Det nye menighedsråd træder i funktion 1.s. i advent, og virker i en 4-årig periode.

Alle er velkomne indenfor de regler Coronarestriktionerne sætter!

Hanne Skjoldemose
Formand for valgbestyrelsen