Velkommen til Marslev & Birkende Kirker.

Marslev kirkenyt           

 

Sommerens kirkeblad!   Efterårets kirkeblad                      
 

Kirkerestriktioner grundet Corona:

Marslev kirke 39 deltagere.

Birkende kirke 44 deltagere.

Menighedsrådsvalg 2020   -  NYT MENIGHEDSRÅD VALGT.   

Se hvem under fanebladet information fra menighedsrådet.

NB! yes SE FORMANDENS ARTIKEL UNDER "INFORMATION FRA MENIGHEDSRÅDET"

Menighedsrådet tager sig af de mange planmæssige og administrative opgaver, der ligger ved vore kirker:
Det drejer sig bl.a om:

  • Budgetlægning
  • Vedligeholdelse af kirker og præstegård
  • Kirkegårdsdrift
  • Præsteansættelse
  • Personaleansættelser og daglig ledelse
  • Kirkens aktiviteter
  • Kirkebladet
  • Hjemmesiden

Det er et spændende og udfordrende arbejde, hvor man  er med til at løfte en vigtig opgave for sognets beboere.
Det nye menighedsråd træder i funktion 1.s. i advent, og virker i en 4-årig periode.