Præster der betjener Marslev og Birkende sogne:


Vikarpræst (kbf)
Annalise Bager

Tavlundsvænget 12, 5370 Mesinge
Tlf. 24 90 08 86 // Mobil: 40 73 29 86
Mail: anba@km.dk//annalisebager@gmail.com

Sognepræst (kbf)
Knud Erik Kristensen

Kølstrup Bygade 25A, Kølsrup
5300 Kerteminde
Tlf. 65 39 11 17
Mail: kekr@km.dk