I Marslev-Birkende Sogn er der tilknyttet et kirkekontor, hvorfra præstesekretæren udfører civilregistrering og kirkebogsføring. 

Du skal kontakt præstesektretæren i forbindelse med registrering af kirkelige handlinger, navne- eller faderskabssager samt udstedelse af attester.

I menuen til venstre kan du se beksrivelser af, hvad du skal foretage dig i de enkelte tilfælde.

 

Du skal kontakte præsten i forbindelse med afholdelse af en kirkelig handling.