Sidste onsdag i måneden februar til maj:

Onsdagscafe i Den gamle Skole i Marslev. Næste kvartals program ses i højre side af skærmen.