Sidste onsdag i måneden august til november:

Onsdagscafe i Den gamle Skole i Marslev kl. 10-12.

Næste møde er den 26. august, hvor emnet er "De grå synger".